Curriculum vitae

Sinds 2018

Vorser bij DTU Space

Sinds 2017

Project manager van SAINT (Science and INnovation with Thunderstorms)

2015-2018

Oersted Fellow Postdoc bij DTU Space (Marie Curie cofunded)

2015

Wetenschappelijk bezoek bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

2014-2015

PostDoc aan het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI)

2014

Staatsexamen NT2: Nederlands als tweede taal

Doctoraat

2012-2014

Voorzitter van het promovendi activiteiten comité aan het CWI

2010-2014

Promovendus aan het Centrum Wiskunde en Informatica (CWI)

2008- 2010

Studie van natuurkunde aan de universiteit Hamburg en aan het DESY in samenwerking met de CAU

2005 - 2010

Studie van natuurkunde aan de Christian-Albrechts universiteit (CAU)
Propedeuse diploma met cijfer "Heel goed"
Diploma met cijfer "Heel goed"

Oefeningsgroepenleider:

2006/07:

Theoretische fysica I (mechanica), 1 groep

2007:

Theoretische fysica II (elektrodynamica en speciale relativiteitstheorie), 1 groep

2007/08:

Theoretische fysica I (mechanica), 1 groep

Elementaire wiskundige methoden van de fysica I, 3 groepen

2008:

Theoretische fysica II (elektrodynamica en speciale relativiteitstheorie), 1 groep

Elementaire wiskundige methoden van de fysica I, 3 groepen

2008/09:

Theoretische fysica I (mechanica), 2 groepen

2009/10:

Analysis I, 1 groep